Base de producción
Base de producción de preparados enzimáticos (Jixian, Tianjin)
Base de producción de preparados enzimáticos (Jixian, Tianjin)
Base de producción de preparados microecológicos (Rizhao, provincia de Shandong)
Base de producción de preparados microecológicos (Rizhao, provincia de Shandong)
Nuevas fábricas en construcción
Nuevas fábricas en construcción
Base de producción de premezclas (Changchun, provincia de Jilin)
Base de producción de premezclas (Changchun, provincia de Jilin)
Base de producción de premezclas (Dezhou, provincia de Shandong)
Base de producción de premezclas (Dezhou, provincia de Shandong)
Base de producción de premezclas (Zhengzhou, provincia de Henan)
Base de producción de premezclas (Zhengzhou, provincia de Henan)